Политика Безопасности

Политика Безопасности

5.1. Загальні положення:

5.1.1. Сторони надають одна одній будь-які можливе сприяння у виконанні своїх обов'язків стосовно цього договору.

5.1.2. Сторона, яка порушила свої договірні обо`вязки, повинна швидко ліквідувати ці порушення.

5.1.3. Сторона, яка притягує третю особу до виконання своїх обо`вязків за договором, несе перед іншою стороною відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов`язків, як за особисті дії.

5.2. Відповідальність Повіреного:

5.2.1. Повірений несе матеріальну відповідальність у розмірі документально підтверджених збитків, заподіяних Доручителю внаслідок неналежного виконання Повіреним умов цього договору.

5.2.2. Повірений не несе відповідальність за невиконання умов договору в разі мотивованої відмови державних органів у наданні дозволу, необхідного для митного оформлення вантажу, який належить Доручителю.

5.2.3. Співробітник Повіреного (представник митного брокера) на підставі аналізу на відповідность діючому законодавству наданих Доручителем документів має право на прийняття самостійного та мотивованого рішення про можливості чи неможливість надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів Доручителя.

5.3. Відповідальність Доручителя:

5.3.1. Доручитель несе матеріальну відповідальність у розмірі документально підтверджених збитків, заподіяних Повіреному внаслідок неналежного виконання Доручителем умов цього договору.

5.3.2. Доручитель несе матеріальну відповідальність у разі невчасного надання Повіреному відомостей, необхідних для складання ВМД.

5.3.3. Доручитель несе матеріальну відповідальність за достовірність і точність відомостей, наданих Повіреному, а також за відповідність документів фактичній номенклатурі вантажів, наданих до митного оформлення.

Работает на ocStore
ЧП "СФЕРА ВЭД" © 2022